صدای خاموشان!

از قیاسش خنده‌ آید خلق را، وقتی که میزان‌مشارکت در انتخابات ایران با سوئیس مقایسه‌ شود ولی میزان رفاه‌‌ ایران با یَمن‌ و سومالی و میزان امنیت با سوریه! خاموشان انتخابات‌ما و اروپا، بسیار متفاوتند. مسئولان اروپایی انتخابات را صحنه جنگ مسیح و شیطان! نمی‌دانند.آنها نه انتخابات خود را، رفراندوم…

رسانه و ذائقه‌ هنری جامعه

در خلأ آثار فاخر فرهنگی و هنری بومی، اتکای نوجوانان و جوانان به تولیدات هنری سایر کشورها برای تامین کالاهای هنری مورد نیاز خود، امری قابل پیش‌بینی است.

آخرین اخبار

فهرست