بحران هویت اصلاح طلبان

سپهر روشن – مسئله هویت اصلاح طلبی را باز می توان با چند سئوال به پیش برد. آیا اساسا ضرورتی برداشتن هویت برای یک جریان فکری و سیاسی مثل اصلاح طلبی وجود دارد؟ آیا اکنون اصلاح طلبان دچار بحران هویت شده اند؟ یا اصلاح طلبی؟

چرا برخی از افراد کرونایی بدون علامت هستند؟

متخصص ایمونولوژی پزشکی گفت: برخی افراد به دلیل سیستم ایمنی مطلوب، پس از شناسایی و پردازش ویروس و از کار انداختن آن، به دلیل ورود ویروس در بدن، تست آنان مثبت می‌شود ولی هیچ علامتی نشان نمی‌دهند.

آخرین اخبار

فهرست